foto 4
foto 4

O pobo de Tarna (León) completamente destruído. Setembro de 1937