foto 21
foto 21

Os xenerais Franco, Dávila e Aranda, entre outros xefes e oficiais, na fronte de Aragón o 16 de marzo de 1938