foto 12
foto 12

O Gabinete Fotográfico do CEG cos seus convidados. Calahorra, decembro de 1937.

De esquerda a dereita: Jaime Pacheco, de Vigo; un convidado; outro convidado; o “Peque” asturiano; Trías, da Coruña, oficial de Correos; Salvador, da Coruña, sarxento;

Lombardía, da Coruña; Llanos, de Vigo; Rupérez, de Ferrol, contramaestre da Armada; Longueira; Marañón, da Coruña. Sentado, Mario Blanco