foto 6
foto 6

Comida de campaña. O xeneral Franco e Aranda a carón doutros xefes e oficiais na fronte de Asturias.

Outubro de 1937