foto 2
foto 2

Vista da fronte desde a posición de Monteagudo (desembocadura do Nalón).

Asturias, 1937