foto 1
Image Anterior
foto 1

Fronte de Asturias-León, outubro de 1937. O xeneral Antonio Aranda con xefes e oficiais do seu Estado Maior.